Juggling with many JDK and Scala versions under OS X

I’m always trying to be up-to-date with my developing environment, but often I need to use an older version of some particular component.
In this blogpost I’ll show you not only how to juggle with many versions of Scala and JDK, but also how to do this quickly and without any headaches.

Continue reading

Advertisements

SecureScial & Memcached – never that easy!

Few months ago I wrote about how to use securesocial and play2-memcached plugins together.

In the meantime, few things changed and combining SecureSocial with play2-memcached becomes really straightforward.
I want to show you how this new solution was born and how you can use it.
Continue reading

Typesafe Config & HOCON in examples

Few months ago I’ve started my journey with Play Framework and Akka. I loved their configuration syntax, the HOCON – Human-Optimized Config Object Notation.

If you don’t know what I’am talking writing about, you have to follow these links below to see what the word “awesome” means 😉

http://www.playframework.com/documentation/2.2.x/Configuration

https://github.com/typesafehub/config/blob/master/HOCON.md

I want to show you how easily HOCON can be adopted into your (JVM-based) projects.

Continue reading

SecureSocial & Memcached

As I promised earlier there will be some news from battlefield 😉

SecureSocial is a plugin for Play! Framework which provides support for authentication and authorization (through both classic user/pass and OAuth providers).
It requires presence of CacheAPI implementation plugin but don’t worry – Play comes with default implementation based on Ehcache, which works very well.

But we want to try also alternative solution – Memcached, a distributed memory object caching system.
Maciej add play2-memcached plugin to project dependencies and configure it. I also have to install memcached daemon on my local machines.

Application starts without any warnings and everything goes as expected until I fire secured action.
This was a point where the problems begins 😦
Continue reading

Piszemy własny interpreter w Scali – cz. 2: Parser

W tej części cyklu (chyba najobszerniejszej ze wszystkich) będzie więcej kodu, ponieważ weźmiemy na tapetę parser. Do akcji wkroczą: EBNF, ScalaTest oraz Parser Combinators.

W pierwszej kolejności opracujemy publiczny interfejs dla naszego parsera, następnie wyrazimy nasze zamiary w postaci testów jednostkowych, by ostatecznie przygotować diagram EBNF gramatyki naszego mini-języka, na podstawie którego stworzymy implementację.

Continue reading

Piszemy własny interpreter w Scali – cz. 1: Wprowadzenie

Na kilku kolejnych kartach kajecika chciałbym pokazać w jaki sposób realizowałem mini projekt, który dostarczał mi relaksu po godzinach.
Projekt polegał na stworzeniu prostego interpretera w Scali, który na wejściu przyjmie wyrażenie reprezentujące operacje na zbiorach liczb całkowitych i zwróci wynikowy zbiór.
Notki będą miały charakter zbliżony do tutoriala, a kod interpretera zostanie w całości udostępniony na githubie pod adresem: https://github.com/mkubala/sets-notation-interpreter

Continue reading