Typesafe Config & HOCON in examples

Few months ago I’ve started my journey with Play Framework and Akka. I loved their configuration syntax, the HOCON – Human-Optimized Config Object Notation.

If you don’t know what I’am talking writing about, you have to follow these links below to see what the word “awesome” means 😉

http://www.playframework.com/documentation/2.2.x/Configuration

https://github.com/typesafehub/config/blob/master/HOCON.md

I want to show you how easily HOCON can be adopted into your (JVM-based) projects.

Continue reading

SecureSocial & Memcached

As I promised earlier there will be some news from battlefield 😉

SecureSocial is a plugin for Play! Framework which provides support for authentication and authorization (through both classic user/pass and OAuth providers).
It requires presence of CacheAPI implementation plugin but don’t worry – Play comes with default implementation based on Ehcache, which works very well.

But we want to try also alternative solution – Memcached, a distributed memory object caching system.
Maciej add play2-memcached plugin to project dependencies and configure it. I also have to install memcached daemon on my local machines.

Application starts without any warnings and everything goes as expected until I fire secured action.
This was a point where the problems begins 😦
Continue reading

Piszemy własny interpreter w Scali – cz. 2: Parser

W tej części cyklu (chyba najobszerniejszej ze wszystkich) będzie więcej kodu, ponieważ weźmiemy na tapetę parser. Do akcji wkroczą: EBNF, ScalaTest oraz Parser Combinators.

W pierwszej kolejności opracujemy publiczny interfejs dla naszego parsera, następnie wyrazimy nasze zamiary w postaci testów jednostkowych, by ostatecznie przygotować diagram EBNF gramatyki naszego mini-języka, na podstawie którego stworzymy implementację.

Continue reading

Piszemy własny interpreter w Scali – cz. 1: Wprowadzenie

Na kilku kolejnych kartach kajecika chciałbym pokazać w jaki sposób realizowałem mini projekt, który dostarczał mi relaksu po godzinach.
Projekt polegał na stworzeniu prostego interpretera w Scali, który na wejściu przyjmie wyrażenie reprezentujące operacje na zbiorach liczb całkowitych i zwróci wynikowy zbiór.
Notki będą miały charakter zbliżony do tutoriala, a kod interpretera zostanie w całości udostępniony na githubie pod adresem: https://github.com/mkubala/sets-notation-interpreter

Continue reading